Ubezpieczenia zdrowotne – są stosunkowo nową i wciąż ulegającą rozwojowi gałęzią ubezpieczeń. Do niedawna namiastką ubezpieczenia zdrowotnego były „abonamenty” rozpowszechniane przez prywatne zakłady opieki zdrowotnej.

Konieczność zmian na rynku świadczeń medycznych spowodowała jednak, że część zakładów zaczęła oferować prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Są to produkty dobrowolne, a zatem regulowane wewnętrznie przez ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Warunki te często różnią się od siebie w znacznym stopniu, a sprecyzowanie swoich potrzeb brokerowi pozwoli na wyłonienie z pośród kilku ofert tej, która będzie spełniała Państwa indywidualne potrzeby. Przedmiotem ubezpieczeń zdrowotnych jest zdrowie osoby ubezpieczonej. Dzięki temu ubezpieczeniu ubezpieczony/pacjent otrzymuje uzgodniony w umowie dostęp do lekarzy niemal wszystkich specjalności oraz badań, zarówno tych podstawowych jak i badań specjalistycznych takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny itp.

Na uwagę zasługuje również fakt, że świadczenia realizowane są tylko w najlepszych przychodniach, spełniających często bardzo rygorystyczne normy nałożone przez Zakład Ubezpieczeń.

Istnieje również ubezpieczenie szpitalne, w ramach którego ubezpieczony uzyskuje dostęp do ograniczonego katalogu procedur szpitalnych (określanych przez zakład ubezpieczeń) oraz pobytu w szpitalu w komfortowych warunkach.

Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń życiowych po przedstawieniu Państwa oczekiwań jesteśmy gotowi opracować odpowiedni program ubezpieczeń dla Państwa i Państwa pracowników.