O firmie
Działalność brokerska rozpoczęta przez brokerów naszego biura na początku lat dziewięćdziesiątych zaowocowała założeniem w listopadzie 2000 roku firmy Pool Broker
sp. z o.o. Doświadczenie wniesione przez założycieli spółki pozwoliło na jej dynamiczny rozwój
i umacnianie pozycji w regionie, a w 2011 roku zostaliśmy członkiem Lubelskiego Klubu Biznesu.

Dzisiaj jesteśmy nowoczesną firmą o ugruntowanej pozycji na polskim rynku. Stawiamy na młodą, kreatywną, pełną zaangażowania kadrę wspieraną doświadczeniem i wiedzą osób zarządzających. Fundament firmy stanowią jej pracownicy. Nasz zespół tworzy ponad 20 osób
z czego 15 ma za sobą zdany egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Egzamin jest potwierdzeniem wiedzy merytorycznej
i praktycznej potrzebnej do wykonywania czynności brokerskich. Nasi pracownicy tworzą
grupę zmotywowanych i nastawionych na sukces ludzi.