Podstawowym celem ubezpieczeń życiowych jest zapewnienie świadczenia rodzinie lub osobom pozostającym na utrzymaniu w przypadku śmierci żywiciela. Ubezpieczenie może stanowi również sposób zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Wówczas suma ubezpieczenia powinna być dopasowana do wysokości spłaty.

W przypadku wyboru ubezpieczenia ważne jest określenie zadań jakie powinno ono spełniać. Ubezpieczenie życiowe jest przeważnie produktem długoterminowym, konsekwencje złego wyboru mogą nastąpić dopiero po dłuższym czasie. Składka jaką płacimy w ubezpieczeniach życiowych jest uzależniona od ryzyka jakie wnosimy, to znaczy prawdopodobieństwa zdarzenia oraz sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Jesteśmy gotowi opracować program ubezpieczenia życiowego dla grupy Państwa pracowników dopasowując go do przedstawionych potrzeb, a następnie nadzorować proces jego obsługi.