W myśl przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczenia majątkowe dzielą się na dwie grupy: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie osobie poszkodowanej wypłaci za nas towarzystwo ubezpieczeniowe. Tym sposobem chroniony jest interes nie tylko nasz, ale i osoby poszkodowanej. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dzielą się na obowiązkowe, regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz dobrowolne, które mogą dotyczyć zarówno naszej działalności prywatnej jak i gospodarczej.

Innym ubezpieczeniem majątkowym jest ubezpieczenie mienia, które pozwala nam zabezpieczyć się na wypadek jego zniszczenia bądź utraty. Ten rodzaj ubezpieczenia ma szerokie zastosowanie, ponieważ może dotyczyć zarówno naszego majątku prywatnego jak również firmy i środków niezbędnych do jej prowadzenia czy też np. kosztów leczenia w czasie pobytu za granicą.