Broker Ubezpieczeniowy
– Zezwolenie 990/01 Państwowego
Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń

KRS 0000126470 Sąd Rejonowy
w Lublinie,
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP 712-26-45-405
REGON 432249423
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
Konto: Volkswagen Bank Polska S.A.
60 2130 0004 2001 0246 9120 0001

e-mail: biuro@poolbroker.pl

 

Siedziba Lublin
ul. Pielgrzymia 4/5
20-502 Lublin
tel. 81 445 98 80
fax 81 445 98 82

e-mail: biuro@poolbroker.pl

Filia Tomaszów Lubelski
ul. Ligowskiego 28
22-600 Tomaszów Lubelski
Otwarte: Poniedziałek - Piątek
8:00-16:00
tel. 84 664 12 31

e-mail: biuro@poolbroker.pl

 

Filia Zamość
ul. Jaworowa 21
22-400 Zamość
tel. 506 645 016

e-mail: biuro@poolbroker.pl