Ubezpieczenia komunikacyjne są częścią ubezpieczeń majątkowych związanych z posiadaniem pojazdów mechanicznych. Dodatkowo podstawowe ubezpieczenie w tej kategorii czyli ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy do grupy ustawowo regulowanych ubezpieczeń obowiązkowych.

W odpowiedzi na wymagania naszych klientów zapewniamy przygotowanie programów dla ubezpieczenia całych flot pojazdów w wybranych zakresach, zapewniających zarówno określone stawki ubezpieczeń na określony (najczęściej roczny) okres jak i dopasowanie zakresu i sposobu działania ubezpieczenia do firmowej polityki zarządzania flotą pojazdów. Zapewniamy również wsparcie w procesie likwidacji problematycznych szkód i przyśpieszanie procesów likwidacyjnych przez ingerencję w ich przebieg.