Z godnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej do ubezpieczeń finansowych należą:
Ubezpieczenia kredytu, w tym:
ogólnej niewypłacalności;
kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.
Gwarancja ubezpieczeniowa:
bezpośrednia;
pośrednia.
Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:
ryzyka utraty zatrudnienia;
niewystarczającego dochodu;
złych warunków atmosferycznych;
utraty zysków;
stałych wydatków ogólnych;
nieprzewidzianych wydatków handlowych;
utraty wartości rynkowej;
utraty stałego źródła dochodu;
pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;
innych strat finansowych.

Jako firma brokerska jesteśmy przygotowani do realizacji wszystkich wymienionych wyżej ubezpieczeń, które występują na rynku. W szczególności specjalizujemy się w realizacji gwarancji ubezpieczeniowych oraz należności handlowych.