Ogólne warunki ubezpieczeń
-„Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina” – dla ubezpieczonych pracowników spółek grupy handlowej Emperia Holding
-Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Compensa Bezpieczna Grupa 2012″
-„Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz Rodzina (indeks GZ11)” – dla  ubezpieczonych pracowników spółek grupy kapitałowej Black Red White
-„Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typ P Plus” – dla  ubezpieczonych pracowników spółek grupy kapitałowej Black Red White
Dokumenty firmowe
-Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców
-wzorzec pełnomocnictwa do wykonywania czynności brokerskich
-kopia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
- folder informacyjny o naszej firmie